th th
en

รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการ และพนักงานบริหาร สังกัด พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จำนวน 6 อัตรา

banner rama9new

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 6 อัตรา ในตำแหน่งนักวิชาการ และพนักงานบริหาร
สังกัด พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
ผู้สนใจ โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน (ระบุตำแหน่ง สังกัดให้ชัดเจน)
พร้อมหลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
ได้ที่กองบุคลากร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
หรือ Download ใบสมัครได้จาก www.nsm.or.th
สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข  02 577 9999 ต่อ 1887 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน