th th
en

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก สังกัด พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

          ตามที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้มีประกาศรับสมัครงาน เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง นักวิชาการ และวิทยากร จำนวน ๑๑ อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการ พนักงานบริหาร และช่าง จำนวน ๗ อัตรา นั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือก ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์ในตำแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการ วิทยากร และช่าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

rama916562.3