th th
en

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการ พนักงานบริหาร และช่าง สังกัด พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

banner rama9newedit

ตามที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้มีประกาศรับสมัครงาน เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง นักวิชาการ พนักงานบริหาร และช่าง จำนวน ๖ อัตรา ไม่รวมตำแหน่งพนักงานบริหาร (งานวิเทศสัมพันธ์) ซึ่งคณะกรรมการฯยังไม่ได้กำหนดวันสัมภาษณ์

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือก ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครในตำแหน่งนักวิชาการ พนักงานบริหาร และช่าง ที่จะได้เข้ารับการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้า รับการสัมภาษณ์ รายละเอียดตามลิ้งดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก