th th
en

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัด พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

 

banner rama9new

 

ตามที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้มีประกาศรับสมัครงาน เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง นักวิชาการ จำนวน ๑๑ อัตรานั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือก ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครในตำแหน่งนักวิชาการ ที่จะได้เข้ารับการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้า รับการสัมภาษณ์ รายละเอียดตามลิ้งดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก