th th
en

ดร.วราวุธ สุธีธร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

IMG 4320

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ให้การต้อนรับ ดร.วราวุธ สุธีธร นักบรรพชีวินคนแรกของประเทศไทย หนึ่งในที่ปรึกษาข้อมูลวิชาการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ซึ่งอยู่ในช่วงทดลองเปิดให้บริการ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสาร

จูมล่าดีบัคคอนโซล

Session

Profile Information

การใช้งาน หน่วยความจำ

Database Queries